Gebruiksinstructies

Genuair® is een inhalator met droog poeder die gebruik maakt van uw inademing om het geneesmiddel direct in uw longen te brengen. Dit zorgt ervoor dat patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD) makkelijker kunnen ademen.

Vertrouwd raken met uw inhalator

In onderstaande video wordt stap voor stap getoond hoe u de Genuair® inhalator moet gebruiken.