Указания за употреба

Genuair® е инхалатор за сух прах, който използва дишането Ви за въвеждане на лекарството директно в белите Ви дробове. Това улеснява дишането на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Запознаване с Вашия инхалатор

Видеото по-долу показва стъпка по стъпка инструкциите за начина на използване на Вашия инхалатор Genuair®.