Návod k použití

Genuair® je inhalátor suchého prášku, který využívá váš dech k dopravení léčivého přípravku přímo do plic. Tím se usnadňuje dýchání pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Seznámení s inhalátorem

Video níže Vám poskytne „krok za krokem“ informace o použití inhalátoru Genuair®