VILKÅR FOR BRUG

Disse Vilkår for Brug indeholder (sammen med de dokumenter, der henvises til) de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af det internationale QR-kodebaserede website Genuair ("Vilkår for Brug"). Læs venligst disse Vilkår for Brug grundigt igennem, før du begynder at bruge websitet. Ved at bruge dette website angiver du, at du accepterer disse Vilkår for Brug, og at du erklærer dig indforstået med at ville overholde disse. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for Brug, bedes du undlade at bruge dette website.

Dette website er kun beregnet til patienter, som har fået ordineret et af AstraZenecas respiratoriske produkter, der kræver brug af en Genuair inhalator. Produktoplysningerne på dette website er kun beregnet til almindelig information.

BEGRÆNSNING VEDRØRENDE PERSONLIG OG IKKE-ERHVERVSMÆSSIG BRUG

Dette website er beregnet til din personlige og ikke-erhvervsmæssige brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, sende, vise, opføre, gengive, offentliggøre, give licens til, skabe afledte værker af, overføre eller sælge oplysninger, produkter eller ydelser fra det QR-kodebaserede website Genuair.

OPLYSNINGER OM OS

Du kan kontakte os ved brug af følgende lokale kontaktoplysninger:

i Sverige http://www.astrazeneca.se/om_oss/kontakta-oss/

i Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

i Norge http://www.astrazeneca.no/kontakt-oss/

Henvisninger til "AstraZeneca" og "Koncernen" udgør henvisninger til AstraZeneca (hvilket i følgende lande betyder følgende juridiske enheder: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge) med Koncernforbundne Virksomheder. I disse Vilkår for Brug betyder "Koncernforbundne Virksomheder" alle selskaber og andre virksomheder, der til enhver tid kontrollerer, kontrolleres af eller kontrolleres sammen med AstraZeneca, og i denne definitions forstand betyder "kontrollere" direkte eller indirekte ejerskab af 1) halvtreds procent (50 %) eller derover af de stemmeberettigede værdipapirer eller kapitalandele i et sådant selskab eller en sådan virksomhed eller 2) halvtreds procent (50 %) eller derover af andelen af overskuddet eller indtægterne for en virksomhed, som ikke er et selskab, eller 3) for så vidt angår kommanditselskaber en tilsvarende ejerandel af komplementaren.

Vores adresse i henholdsvis Sverige, Danmark, Finland og Norge kan ses her www.astrazeneca.com/about-us/addresses/

VAREMÆRKER, OPHAVSRET OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

De immaterielle rettigheder til dette website, herunder uden begrænsning til alle indeholdte dokumenter, filer, tekster, billeder, audiofiler, videofiler, flash tutorials, grafikker, enheder og koder samt websitets generelle udseende og fremtræden, tilhører AstraZeneca og dets Koncernforbundne Selskaber og tredjepartsleverandører. Disse værker er beskyttet af ophavsretlige love og traktater i hele verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du må tage en enkelt kopi og udskrive uddrag eller dokumenter fra denne kopi til din egen ikke-erhvervsmæssige brug, forudsat at en sådan kopi eller udskrift indeholder alle meddelelser om ophavsret og anden ejendomsret tillige med alle tilhørende ansvarsfraskrivelser.

Alle produktnavne, der nævnes på dette website, er varemærker tilhørende AstraZeneca og dets Koncernforbundne Selskaber, selskaber, og alle rettigheder forbeholdes. AstraZenecas varemærker må ikke benyttes eller gengives uden forudgående skriftlig godkendelse fra AstraZeneca.

Bortset fra det, der udtrykkeligt er angivet ovenfor, er det forbudt at gengive dette websites indhold helt eller delvist i nogen form, herunder at udforme, skabe afledte værker baseret på dette website og/eller dets indhold samt at lade dette indgå som en del af andre websites, elektroniske filsystemer eller publikationer. Du må ikke bruge diagrammer, illustrationer, fotografier, video- eller audio-sekvenser eller grafikker uden samtidig at medtage en eventuel tilhørende tekst. Du må ikke indsætte links til dette website i andre websites uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Du må ikke ændre indhold, som er ophavsretligt beskyttet, ligesom du heller ikke må ændre meddelelser om ophavsmand eller ophavsret, der fremgår af sådant indhold, uden først at indhente det nødvendige samtykke.

Bortset fra den ovenfor anførte begrænsede tilladelse skal intet på dette website anses for at være en meddelelse af andre rettigheder eller tilladelser.

VIRUS, HACKING OG ANDRE ANGREB

Du må ikke misbruge vores website ved bevidst at tilføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet ondsindet eller teknologisk skadeligt materiale. Du må ikke forsøge at få uretmæssig adgang til vores website, den server, hvor vores website ligger, eller andre servere, computere eller databaser, der er forbundet med vores website. Du må ikke angribe vores website ved brug af DoS- eller DDoS-angreb.

Overtrædelse af denne bestemmelse udgør en strafbar handling i henhold til den europæiske lov om IT-misbrug (European Computer Misuse Act) fra 1990. AstraZeneca vil anmelde sådanne overtrædelser til de relevante politimyndigheder, og vi vil samarbejde med myndighederne ved at oplyse dem om din identitet. I tilfælde af en sådan overtrædelse mister du retten til at bruge vores website med øjeblikkelig virkning.

AstraZeneca er ikke ansvarlig for eventuelle tab og skader, der måtte skyldes et DDoS-angreb, virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet som følge af din brug af vores website eller downloadning af materiale fra vores website eller websites, der linkes til herfra. I overensstemmelse med god IT-praksis anbefales du at gennemføre et virustjek af alt materiale og/eller indhold, der tilgås og/eller downloades fra dette website ved brug af almindeligt tilgængeligt og opdateret software til virustjek.

MÅLINGER OG ANALYSEVÆRKTØJER

For at få korrekte data om, hvordan brugerne interagerer med websitet, anvendes tracking tags fra Google Analytics. Tracking på sideniveau og på specifikke punkter såsom start og stop af videoer mv. Der er truffet sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi ikke bevidst direkte indsamler personoplysninger fra nogen, og at vi ikke bevidst markedsfører disse websites til nogen.

MOBILE ANALYSEVÆRKTØJER

Man kan få adgang til websitet fra to separate domæner, et for mobile enheder og et for generelle web-browsere. Med to forskellige URL'er (til normale websites og mobile websites) får vi nøjagtige oplysninger om trafik og databrug.

DOMÆNELOGNING

Normal adgang til website (ved indtastning af URL på en computer) Standard URL www.genuair.com for PC-adgang. Mobil adgang til website (ved scanning af QR-kode med mobil enhed). Mobil URLwww.genuair.com for mobil adgang via QR-kode (bemærk, at denne URL vil være skjult).