VÄLISTUSED

Käesoleva rahvusvahelise veebilehe on koostanud AstraZeneca. Oleme veebilehe tegemisel rakendanud mõistlikke abinõusid ega ei vastuta ühegi isiku ega organisatsiooni ükskõik millises maailma paigas sooritatavate toimingute eest, mis otseselt või kaudselt põhinevad käesoleval veebilehel toodud teabel, olenemata sellest, kas sellist teavet oleme andnud meie või on andnud kolmandad isikud. Selle veebilehe sisu ei tohiks tõlgendada kui nõuannet ega soovitusi ning selle alusel ei tohiks teha otsuseid ega sooritada mingeid toiminguid.

Meditsiini pideva arengu tõttu ei pruugi käesoleval veebilehel sisalduv teave olla alati kõige uuem ning seepärast on see esitatud koostamise ajal saada oleval kujul. ME EI ANNA KÄESOLEVA VEEBILEHE SISU KOHTA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID JA KINNITUSI EGA VÕTA ENDALE SELLEGA SEOSES MINGEID KOHUSTUSI (SEALHULGAS VEEBILEHE SISU AJAKOHASUSE, KEHTIVUSE, TÄPSUSE, TÄIELIKKUSE EGA MINGIKS KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA, SAMUTI MITTE SELLE KOHTA, ET KÄESOLEVA VEEBILEHE KASUTAMISE TULEMUSED ON ILMA VIGADETA VÕI USALDUSVÄÄRSED). Te peate kinnitama, et kasutate käesolevalt veebilehelt või selle kaudu saadud või alla laaditud teavet üksnes omal äranägemisel ja riisikol. Mõnedel volialadel ei ole kaudsete garantiide välistamine lubatud ning seetõttu need välistused seal ei kehti.

Käesoleval veebilehel olev meditsiiniline teave ei asenda meditsiinilisi nõuandeid ning me ei saa vastata ühelegi e-kirjale, mis sisaldab Teie isikliku tervishoiu küsimusi. Teave käesoleval veebilehel mainitud toodete kohta võib eri riikides olla erinev. Oma riigis kehtivat teavet peaksid patsiendid ja tervishoiutöötajad küsima kohalikest meditsiini- ning ametiasutustest. ENNE, KUI TEGUTSETE KÄESOLEVAL VEEBILEHEL KÄSITLETAVATE MATERJALIDEGA SEONDUVALT, PEATE VASTAVATE PROBLEEMIDE OSAS KONSULTEERIMA SOBIVA KVALIFIKATSIOONIGA TERVISHOIUTÖÖTAJAGA.

Käesolevat veebilehte ei tule mõista kui kutset investeerida AstraZeneca PLC aktsiatesse, ADR-idesse (American Depositary Receipt, vahend, mille abil USA börsidel kauplevad investorid saavad omandada välisriigi ettevõtete aktsiaid) või muudesse väärtpaberitesse. Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda prognoosidest, arvamustest või ootustest, mida käesoleval veebilehel väljendatakse, ning väärtpaberite hinna kujunemist tulevikus ei tohiks ennustada selle kujunemise põhjal minevikus.