VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämän sivuston ylläpitäjä on AstraZeneca (mukaan lukien "me" eri taivutusmuodoissa) (mikä tarkoittaa seuraavia oikeushenkilöitä seuraavissa maissa: AstraZeneca AB Ruotsissa, AstraZeneca A/S Tanskassa, AstraZeneca OY Suomessa ja AstraZeneca AS Norjassa). Osoitteemme Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa löytyvät täältä: http://www.astrazeneca.com/about-us/addresses/.

Vaikka tämä AstraZeneca on koonnut tämän verkkosivuston kohtuullista huolellisuutta noudattaen, AstraZeneca ei vastaa kenenkään henkilön tai minkään organisaation toimenpiteistä, jotka perustuvat suoraan tai välillisesti tämän sivuston sisältämiin tietoihin tai tietoihin, joihin on mahdollista päästä tämän sivuston kautta, riippumatta siitä, tarjoaako AstraZeneca kyseiset tiedot itse vai tarjoaako kolmas osapuoli ne. Mitään tällä verkkosivustolla esitettyä ei pitäisi tulkita neuvojen tai suositusten antamiseksi eikä tätä verkkosivustoa pitäisi käyttää minkäänlaisten päätösten tai toimien perusteena. Koska lääketieteessä tapahtuu jatkuvaa edistymistä ja kehittymistä, tällä sivustolla olevat tiedot eivät välttämättä aina ole ajantasaisia, ja siksi tällaiset tiedot annetaan "SELLAISENAAN" ja "SELLAISENA KUIN NE OVAT SAATAVISSA" -periaatteella.

Hyväksyt, että tältä sivustolta saadun tai siltä tai sen kautta ladatun tiedon käyttö on omassa harkinnassasi ja omalla riskilläsi. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita epäsuorien takuiden poissulkemista, jolloin edellä esitettyä ei sovelleta näillä lainkäyttöalueilla. Tämän verkkosivuston sisältämät tiedot eivät ole lääkärin ohjeita eikä niitä pidä tulkita sellaisiksi. Tällä sivustolla esitetyt Genuairia koskevat tiedot perustuvat Genuair-inhalaattoria vaativien hengitystietuotteiden hyväksyttyyn pakkausselosteeseen, ja tuotetiedot voivat vaihdella maittain. Viittaus Genuairiin tällä sivustolla ei merkitse sitä, että Genuair on tai tulee saataville jokaisessa Euroopan maassa.

Mitään tällä verkkosivustolla esitettyä ei tule pitää pyyntönä sijoittaa AstraZeneca PLC:n osakkeisiin, sijoitustodistuksiin (ADR) tai muihin arvopapereihin tai muulla tavoin käydä niillä kauppaa. Todelliset tulokset ja kehityssuunnat voivat poiketa olennaisesti tällä verkkosivustolla esitetyistä ennusteista, mielipiteistä tai odotuksista, eikä arvopaperien historiallista tuottoa tule pitää takeena tulevasta tuotosta.

VASTUUN RAJAUS

Lain sallimissa rajoissa AstraZeneca, muut Konsernimme jäsenet (jäljempänä määritelty) ja meihin liittyvät kolmannet osapuolet nimenomaisesti sulkevat pois:

Kaikki ehdot, takuut ja muut edellytykset, joiden saatettaisiin muuten olettaa olevan olemassa säännöksen, käytännön tai tasapuolisuuden vuoksi, ja

Kaikki vastuu kaikenlaisista suorista, välillistä tai seurannaisena syntyvistä tappioista tai vahingoista, joita syntyy kenelle tahansa käyttäjälle tämän verkkosivuston, sille linkitettyjen verkkosivustojen tai sille lähetettyjen aineistojen tai niiden käytön, käyttökyvyttömyyden tai käytön tulosten yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta vastuu seuraavista: (i) tulojen tai tuottojen menettäminen, (ii) liiketoiminnan menettäminen, (iii) voittojen tai sopimusten menettäminen, (iv) odotettujen säästöjen menettäminen, (v) tietojen menettäminen, (vi) goodwill-arvon menettäminen, (vii) johtamis- tai toimistotyöajan menettäminen; ja (viii) kaikenlaiset muut tappiot tai vahingot niiden syntymistavasta riippumatta ja riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet oikeudenloukkauksen (mukaan lukien varomattomuus), sopimusrikkomuksen tai muun syyn vuoksi, vaikka ne olisivatkin olleet odotettavissa.

Tämä ei vaikuta AstraZenecan vastuuseen kuolemasta tai henkilövahingosta silloin, kun siihen on syynä AstraZenecan huolimattomuus, eikä AstraZenecan vastuuseen virheellisen tiedon antamisesta petollisessa mielessä tai olennaiseen asiaan liittyvästä virheellisestä tiedosta eikä muihin vastuisiimme, joita ei sovellettavan lainsäädännön perusteella ole mahdollista sulkea pois.

AstraZeneca ei takaa, että tämän verkkosivuston sisältämät toiminnot toimivat jatkuvasti tai virheettömästi, että viat korjataan tai ettei tässä verkkosivustossa tai sen tarjoamiseen käytettävässä palvelimessa ole viruksia tai vikoja.