Οδηγίες χρήσης

Η Genuair® είναι μια συσκευή εισπνοής ξηράς κόνεως που χρησιμοποιεί την αναπνοή σας για τη χορήγηση του φαρμάκου απευθείας στους πνεύμονές σας. Αυτό καθιστά πιο εύκολη την αναπνοή για ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Εξοικείωση με τη συσκευή εισπνοής σας

Το παρακάτω βίντεο δείχνει βήμα-βήμα τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εισπνοής σας Genuair®.