Upute za uporabu

Upoznavanje inhalatora

Video koji se nalazi niže prikazuje upute korak po korak kako koristiti Vaš Genuair® inhalator.