JOGI NYILATKOZAT

A jelen nemzetközi webhely üzemeltetője az AstraZeneca UK Limited. Vállalatunk egy Angliában és Walesben, a 03674842 számon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye a következő címen található: 2 Kingdom Street, London W2 6BD. Fő kereskedelmi központjaink listája a http://www.astrazeneca.com/about-us/addresses/ weblapon tekinthető meg. Adószámunk: GB582323642.
Bár az AstraZeneca alkalmazta az észszerűen elvárható körültekintést ennek a webhelynek az összeállításakor, az AstraZeneca nem vállal felelősséget egyetlen személy vagy szervezet tetteiért sem – bárhol is legyen az adott személy vagy szervezet lakó- vagy székhelye –, amely a jelen webhelyen található vagy azon keresztül elért információhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az adott információt az AstraZeneca vagy egy harmadik fél biztosította. A webhelyen található semmilyen tartalom nem minősíthető tanácsadásnak vagy javaslattételnek, és senki nem támaszkodhat a jelen webhelyre bármilyen döntés meghozatala vagy tevékenység végzése során. Az orvostudomány folyamatos fejlődésének eredményeképp lehetséges, hogy a jelen webhelyen található információk nem mindig teljesen naprakészek; ebből kifolyólag minden ilyen információ a közzétételekor aktuális állapotot és rendelkezésre állást tükrözi. Ön elfogadja, hogy a webhelyről vagy azon keresztül beszerzett vagy letöltött információkat kizárólag a saját belátása szerint és saját felelősségére használja fel. Néhány joghatóság nem engedélyezi a kellékszavatosság alkalmazását; ezekben az esetekben a fentiek nem érvényesek. A jelen webhelyen található információk nem minősülnek és nem minősíthetők orvosi javaslatként. A webhelyen található és a Genuair eszközre vonatkozó termékinformációk azoknak a légzőszervi termékeknek az Európában jóváhagyott betegtájékoztatóin alapulnak, amelyekhez Genuair inhalátor használata szükséges. Ezek a termékinformációk országonként eltérők lehetnek. A Genuair termékre való hivatkozások ezen a webhelyen nem jelentik azt, hogy a Genuair minden európai országban elérhető vagy elérhető lesz.
A webhely semmilyen tartalma nem minősíthető meghívásnak az AstraZeneca PLC vállalatba történő befektetésre, illetve a vállalat részvényeivel, amerikai letéti igazolásaival (ADR-jeivel), illetve más értékpapírjaival való kereskedelemre. A tényleges eredmények és fejlesztések megvalósulása eltérhet a jelen webhelyen kifejezett minden előrejelzéstől, véleménytől és várakozástól, az értékpapírok korábbi teljesítménye és árfolyama pedig nem szolgálhat alapul a jövőbeni eredmények megállapításához.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

Az AstraZeneca, a Vállalatcsoport (a definíciót lásd lent) más tagjai és a velünk kapcsolatban álló harmadik felek ezennel kifejezetten kizárják a következőket, a vonatkozó törvények által megengedett mértékig:
Minden feltételt, garanciát és egyéb szerződéses feltételt, amelyre valamilyen alapokmány, közjogi dokumentum vagy más méltányossági jog utal; valamint Bármilyen kötelezettséget akármilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely a webhelyünkkel vagy a webhely, illetve a rajta közzétett anyagok használatával, használatának lehetetlenségével vagy a használatából eredő következménnyel kapcsolatban éri a felhasználót, korlátozás nélkül ideértve bármilyen jogi felelősséget a következők tekintetében: (i) jövedelem vagy árbevétel elvesztése, (ii) üzleti lehetőség elvesztése, (iii) nyereség vagy szerződések elvesztése, (iv) várt megtakarítások elvesztése, (v) adatvesztés, (vi) jóindulat elvesztése, (vii) elpazarolt vezetőségi vagy hivatali idő; valamint (viii) bármilyen más veszteség vagy bármilyen jellegű kár, még ha valamilyen jogellenes károkozásból (ideértve a gondatlanságot), szerződésszegésből vagy más hasonlóból is ered vagy abból következik, függetlenül attól, hogy előrelátható volt-e. Ez nem befolyásolja az AstraZeneca halált vagy személyi sérülést okozó gondatlansága miatti felelősséget, sem az AstraZeneca alapvető tényeket illetően elkövetett csalárd félrevezetés vagy megtévesztés miatti felelősségét, sem bármilyen más felelősséget, amely nem zárható ki és nem korlátozható a vonatkozó törvények alapján.
Az AstraZeneca nem garantálja, hogy a jelen webhely által kínált funkciók zavartalanok vagy hibamentesek lesznek, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy a webhely vagy az azt szolgáltató kiszolgáló vírusoktól és hibáktól mentes.