Bruksanvisning

Genuair® er en tørrpulverinhalator som bruker pusten din til å føre legemidlet direkte ned i lungene dine. Dette gjør det enklere å puste for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Bli kjent med inhalatoren

Videoen nedenfor viser trinn for trinn hvordan du skal bruke Genuair®-inhalatoren.