VILKÅR FOR BRUK

Disse brukerbetingelsene (samt dokumentene de henviser til) fastlegger vilkår og betingelser for din bruk av den internasjonale QR-kodebaserte nettsiden for Genuair («Vilkår for bruk»). Les disse brukerbetingelsene nøye før du begynner å bruke nettsiden. Ved å bruke denne nettsiden angir du at du aksepterer disse brukerbetingelsene, og at du akter å overholde dem. Hvis du ikke kan godta disse brukerbetingelsene, skal du vennligst avstå fra å bruke denne nettsiden.

Nettsiden er beregnet for pasienter som har fått foreskrevet et AstraZeneca respiratorisk inhalant-produkt som krever bruk av Genuair-inhalatoren. Produktinformasjonen på denne nettsiden er kun ment som generell veiledning.

BEGRENSET TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK

Denne nettsiden er beregnet for din personlige og ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre, vise, oppføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape avledede verk fra, overdra eller selge informasjon, produkter eller tjenester hentet fra den QR-kodebaserte nettsiden for Genuair..

OM OSS

Du kan kontakte oss ved hjelp av følgende lokale kontaktinformasjon:

i Sverige http://www.astrazeneca.se/om_oss/kontakta-oss/

i Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

i Norge http://www.astrazeneca.no/kontakt-oss/

Referanser til «AstraZeneca» og «konsernet» er referanser til AstraZeneca (som omfatter følgende juridiske enheter i følgende land: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland og AstraZeneca AS i Norge) og dets tilknyttede selskaper. I brukerbetingelsene betyr «tilknyttede selskaper» alle selskaper eller andre forretningsenheter som til enhver tid kontrollerer, er kontrollert av eller kontrolleres i fellesskap med AstraZeneca, og i denne definisjonens forstand skal «kontroll» forstås som direkte eller indirekte eierskap av 1) femti prosent (50 %) eller mer av stemmeberettigede verdipapirer eller kapitalandeler i slike selskaper eller andre enheter, eller 2) femti prosent (50 %) eller mer av overskuddsandelen eller inntektene fra en forretningsenhet som ikke er et selskap, eller 3) i tilfelle av et kommandittselskap enhver annen sammenlignbar eierandel i komplementaren.

Vår adresse i henholdsvis Sverige, Danmark, Finland og Norge finner du her: www.astrazeneca.com

VAREMERKER, OPPHAVSRETT OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Denne nettsidens immaterielle rettigheter, herunder uten noen begrensninger, alle dokumenter, filer, tekst, bilder, lydfiler, videofiler, flash-opplæringsprogrammer, grafikk, enheter og koden på sidene og denne nettsidens generelle utseende og fremtreden tilhører AstraZeneca, dets tilknyttede selskaper eller dets tredjepartsleverandører. Disse verkene er beskyttet av lover og traktater om opphavsrett over hele verden. Alle slike rettigheter er reservert.

Du kan lage en enkelt kopi og skrive ut utdrag eller dokumenter fra denne kopien for egen ikke-kommersiell bruk, forutsatt at en slik kopi eller utskrift inneholder alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett samt alle tilhørende ansvarsfraskrivelser.

Alle produktnavn det refereres til på denne nettsiden, er varemerker som tilhører AstraZeneca eller dets tilknyttede eller andre selskaper, og alle rettigheter er reservert. AstraZenecas varemerker kan ikke benyttes eller reproduseres uten forutgående skriftlig samtykke fra AstraZeneca.

Bortsett fra med de unntak som er spesifikt nevnt ovenfor, er det forbudt å reprodusere denne nettsidens innhold helt eller delvis, uansett i hvilken form, herunder å utforme eller utarbeide avledede verk basert på denne nettsiden og/eller dens innhold eller la det inngå som en del av andre nettsider, elektroniske hentingssystemer eller publikasjoner. Du kan ikke bruke diagrammer, illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller annen grafikk uten samtidig å bruke eventuell tilhørende tekst. Du kan ikke opprette lenker til denne nettsiden på noen annen nettside uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

Innhold som er opphavsrettslig beskyttet, må ikke endres, og det samme gjelder noter om opphavsmann eller opphavsrett som fremgår av slikt innhold, uten først å ha innhentet de nødvendige samtykker.

Bortsett fra den begrensede tillatelsen som er anført overfor, kan intet på denne nettsiden tolkes som meddelelse av andre rettigheter eller tillatelser.,

VIRUS, HACKING OG ANDRE ANGREP

Du må ikke med forsett misbruke nettsiden vår ved å introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet ondsinnet eller teknologisk skadelig materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert adgang til nettsiden vår, serveren som nettsiden er lagret på, eller andre servere, datamaskiner eller databaser som er knyttet til nettsiden vår. Du må ikke angripe nettsiden vår ved bruk av et tjenestenektangrep (denial-of-service, DOS) eller et distribuert tjenestenektangrep (distributed DOS).

Å forbryte seg mot denne bestemmelsen er en straffbar handling i henhold til den britiske Computer Misuse Act 1990 og tilsvarende europeisk lovgivning. AstraZeneca vil anmelde alle slike lovovertredelser til de relevante politimyndighetene, og vi vil samarbeide med myndighetene ved å opplyse dem om din identitet. I tilfelle av slike lovovertredelser vil din rett til å bruke nettsiden vår opphøre umiddelbart.

AstraZeneca er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av distribuert tjenestenektangrep (distributed DOS), virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dine dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale som følge av din bruk av nettsiden vår eller nedlasting av noe som helst materiale fra denne eller en hvilken som helst annen nettside lenket til denne. I samsvar med god datapraksis anbefales du å virussjekke alt materiale og/eller innhold som du får tilgang til og/eller laster ned fra denne nettsiden, ved bruk av kommersielt tilgjengelig og oppdatert virusprogramvare.

MÅLINGER OG ANALYSEVERKTØY

For å få korrekte data om hvordan brukerne interagerer med nettsiden, benyttes sporingskode fra Google Analytics, sporing på sidenivå og hendelsessporing som f.eks. start/stopp av video mv. Det er truffet sikkerhetstiltak for å sikre at vi ikke bevisst direkte samler inn personlig informasjon fra noen, og at vi ikke bevisst markedsfører disse nettsidene til noen.

ANALYSEVERKTØY FOR MOBILE ENHETER

Man kan få tilgang til nettsiden via to separate domener: én for generelle nettlesere og én for mobile enheter. Ved å bruke to ulike URL-er (én for normale nettsider og én for nettsider for mobile enheter) får vi nøyaktig informasjon om trafikk og databruk.

DOMENELOGGING

Normal tilgang til nettsiden (ved å skrive URL-en på en datamaskin). Standard URL www.genuair.com for tilgang fra personlig datamaskin. Tilgang til nettsiden for mobile enheter (ved å skanne QR-koden med en mobilenhet). Mobil-URL www.genuair.com for tilgang fra mobile enheter via QR-koden (vær oppmerksom på at denne nettadressen vil være skjult).