Instrukcja obsługi

Poznaj swój inhalator

Proszę potwierdzić, że jest Pan/Pani pacjentem, któremu przepisano produkt wziewny w inhalatorze Genuair®.