TERMENI DE UTILIZARE

Această pagină (împreună cu documentele menționate in cuprinsul ei) prezintă termenii in care puteți să utilizați site-ul nostru, fie ca oaspete, fie ca utilizator înregistrat ("Condiții de Utilizare"). Vă rugăm să citiți aceste Condiții de Utilizare cu atenție înainte de a începe să navigați pe site. Prin utilizarea site-ului nostru, indicați faptul că acceptați aceste Condiții de Utilizare și că sunteți de acord să le respectați. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții de Utilizare, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea site-ul nostru.

INFORMAȚII DESPRE NOI

Acest website este operat de AstraZeneca PLC ("noi", "nostru" și "nouă"). Suntem o societate cu răspundere limitată înregistrată în Anglia și Țara Galilor sub numărul 02723534 și avem sediul social la 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, Marea Britanie. Principalele noastre detalii de contact sunt indicate aici. Numărul nostru de TVA este GB 582 3236 42.

ACCESAREA ACESTUI WEBSITE

Accesul la site-ul nostru este permis în mod temporar, și ne rezervăm dreptul de a retrage sau de a modifica serviciile pe care le oferim pe site-ul nostru, fără notificare (a se vedea mai jos). Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, site-ul nostru nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite părți ale site-ului nostru, sau pe întreg site-ul, pentru utilizatorii înregistrați.

Dacă doriți, sau daca vi se furnizează un cod de identificare utilizator, parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, dumneavoastră trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale, și nu trebuie să-le divulgați către nicio altă persoană. Avem dreptul de a dezactiva orice cod de identificare utilizator sau parolă, fie ales de dumneavoastră sau alocate de către noi, în orice moment, în cazul în care, în opinia noastră, nu ați reușit să vă conformați cu oricare dintre prevederile acestor Condiții de Utilizare. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați luat cunoștință cu privire la orice divulgare neautorizată sau utilizarea codului de identificare a utilizatorului și/sau parola.

Sunteți responsabil pentru a face toate modificările necesare pentru a avea acces la site-ul nostru. Sunteți, de asemenea, responsabil pentru asigurarea faptului că toate persoanele care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii la internet sunt conștienți de aceste Condiții de Utilizare, și că dumneavoastră va conformați acestora.

UTILIZAREA INTERZISĂ

DAveți dreptul să utilizați site-ul nostru numai în scopuri legale. Nu puteți folosi site-ul nostru:

 • În orice mod care încalcă orice lege locală, națională sau internațională aplicabilă sau orice alta reglementare;
 • În orice mod ilegal sau fraudulos, sau cu scop sau efect ilegal sau fraudulos;
 • Pentru a transmite sau procura trimiterea, orice formă de publicitate nesolicitată sau neautorizată sau materiale promoționale sau orice altă formă de solicitare similară (spam);
 • Pentru a face încercări neautorizate de a accesa oricare dintre sistemele noastre sau rețele terțelor părți;

SERVICII INTERACTIVE

Este posibil, ca din când în când, să furnizăm servicii interactive pe site-ul nostru, inclusiv, fără limitare camere de chat sau aviziere. În cazul în care vă furnizăm orice serviciu interactiv, vă vom furniza informații clare despre tipul de serviciu oferit, în cazul în care acesta este moderat și ce formă de moderare se utilizează (inclusiv dacă este uman sau tehnic).

Vom face tot posibilul pentru a evalua orice posibile riscuri pentru utilizatori (și, în special, pentru copii) de la terțe părți, atunci când utilizează orice serviciu interactiv furnizat pe site-ul nostru, și vom decide, în fiecare caz, dacă este necesar să se utilizeze moderarea serviciilor relevante (inclusiv ce fel de moderare de utilizare), în lumina acestor riscuri. Cu toate acestea, nu avem nicio obligație de a supraveghea, monitoriza sau modera orice serviciu interactiv vă punem la dispoziție pe site-ul nostru și ne excludem în mod expres răspunderea pentru orice pierdere sau daună care rezultă din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator cu încălcarea standardelor noastre de conținut, fie că serviciul este moderat sau nu.

Utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un minor este supusă consimțământului părintelui sau tutorelui. Este recomandat părinților care permit copiilor lor să utilizeze un serviciu interactiv, să comunice cu copiii lor cu privire la siguranța lor online, ținând cont că moderarea nu este foarte simplu de manevrat. Minorilor care utilizează orice serviciu interactiv ar trebui să li se facă cunoscute potențialele riscuri.

În cazul în care vom modera un serviciu interactiv, vă vom oferi în mod normal, un mijloc de a contacta moderatorul, în cazul în care apare o o situație neprevăzută sau sunteți în dificultate.

STANDARDE DE CONȚINUT

Aceste standarde de conținut se aplică oricărui și tuturor materialelor de pe site-ul nostru (contribuții), precum și la orice servicii interactive asociate cu acesta. Trebuie să respectați atat spiritul cat si prevederile următoarelor standarde. Standardele se aplică pentru fiecare parte a oricărei contribuții precum și la ansamblul său.

Contribuțiile trebuie să fie corecte (în cazul în care prezintă fapte) și să fi avut loc cu adevărat (în cazul în care acestea prezintă fapte). Contribuțiile trebuie să respecte legislația în vigoare în Marea Britanie și în orice țară din care sunt postate.

Contribuțiile nu trebuie:

 • Să conțină orice material care este defăimător la adresa oricărei persoane;
 • Să conțină orice material care este obscen, ofensator, de ură sau inflamatoriu;
 • Să promoveze material explicit sexual;
 • Să promoveze violența;
 • Să promoveze discriminarea pe motive de rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă;
 • Să încalce orice drept de autor, dreptul asupra bazelor de date sau marca comercială a oricărei alte persoane;
 • Să fie de natură să inducă în eroare orice persoană;
 • Să fie făcute cu încălcarea oricărei obligații legale datorate unei terțe părți, cum ar fi o obligație contractuală sau o obligație de încredere;
 • Să promoveze orice activitate ilegală;
 • Să fie un pericol, un abuz sau să invadeze intimitatea altei persoane, sau provoca iritare, neplăceri sau anxietate inutilă;
 • Să fie de natură să hărțuiască, să supere, să facă de râs, să alarmeze sau enerva orice altă persoană;
 • Să fie folosite pentru a juca rolul unei persoane, sau pentru a denatura identitatea sau afilierea cu orice persoană;
 • Să dea impresia că sunt transmise din partea noastră, ținând cont că nu este cazul; și
 • Să nu promoveze sau să sprijine orice act ilegal, cum ar fi (cu titlu de exemplu numai) încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea abuziva a calculatorului.

SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA

Vom stabili, la discreția noastră, dacă a existat o încălcare a acestor Condiții de Utilizare prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru.

Atunci când a avut loc o încălcare a acestor Condiții de Utilizare, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate, dar fără a se limita la a lua toate sau oricare dintre următoarele acțiuni:

 • Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului de a folosi site-ul nostru;
 • Îndepărtarea imediată, temporară sau permanentă a mesajelor publicate sau a materialelor încărcate de dumneavoastră pe site-ul nostru;
 • Emiterea unui avertisment;
 • Acțiune în justiție împotriva dumneavoastră pentru rambursarea tuturor costurilor generate conform răspunderii civile (inclusiv, dar fără a se limita la costurile administrative și juridice rezonabile) care rezultă din încălcare;
 • În continuare o acțiune în justiție împotriva dumneavoastră;
 • Dezvăluirea unor astfel de informații către autoritățile de aplicare a legii, așa cum consideram necesar în mod rezonabil.

Noi excludem răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca răspuns la încălcarea acestor Condiții de Utilizare.

OBLIGAȚIILE DE MEMBRU

În cazul în care v-ați înscris pe acest site ca membru, vă obligați să ne informați imediat cu privire la orice pretenție sau acțiune împotriva dumneavoastră pentru orice utilizare a acestui site și, la cererea noastră, să încetați imediat actul invocat in plângere. Sunteți de acord să ne informați imediat cu privire la orice modificări care afectează detaliile dvs de înregistrare. Este obligația dumneavoastră de a se asigura că detaliile de înregistrare sunt actualizate.

Aveți dreptul să încetați calitatea de membru al acestui website în orice moment, oferindu-ne un preaviz rezonabil, prin e-mail la infomaster@astrazeneca.com la AstraZeneca.. Trebuie să indicați în mod clar numele, numele de utilizator (dacă este cazul) și detaliile de înregistrare (dacă există) și numele acestui website pe toate comunicațiile.

LICENȚĂ DE FEED RSS

Cu condiția să țineți cont, în orice moment, de aceste Condiții de Utilizare, vă acordăm o licență revocabilă (în orice moment), non-exclusivă, personală, non-comercială, la nivel mondial, non-transferabilă, liber de a fi utilizată și de afișare pe site-ul dvs. și/sau în alt mod de a încorpora într-un Feed RSS generat de dvs. orice conținut furnizat de noi (inclusiv, dar fără a se limita la titluri, link-uri active, identificatori de sursă, link-uri de marcare socială și alte informații, conținut sau materiale pe care le selectați pentru a primi din utilizarea AstraZeneca RSS Feed), ca urmare a abonării la orice Licenta RSS Feed ("Conținut AstraZeneca").

Licența RSS nu poate fi transferată, novată, atribuită și/sau sub-licențiată către orice terță parte. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în această Licență RSS sunt pe deplin rezervate de către noi, filialele noastre (așa cum sunt definite în Condițiile de Utilizare) și licențiatori (după caz).

Nimic din cele incluse in Licența RSS nu va conferă orice drept sau licența sa folosiți oricare din mărcile înregistrate sau logo-urile incluse in site-ul Nostru web sau oriunde altundeva.

UTILIZAREA FEED-ULUI RSS ASTRAZENECA

Dacă intenționați să utilizați orice Feed RSS AstraZeneca pe site-ul dvs. și / sau ca parte a unui alt feed RSS, trebuie să vă asigurați că este furnizată o legătură clară și funcțională la pagina web care conține Feed-ul RSS AstraZeneca și că vizitatorii site-ului sau abonații RSS relevanți care încorporează Feed-ul RSS AstraZeneca sunt conștienți de faptul că AstraZeneca RSS este supusă acestei licențe de Feed RSS. În toate cazurile, ar trebui să se asigure că atribuirea corespunzătoare este dată conținutului din Feed-ul RSS AstraZeneca afirmând în mod clar că "Acest conținut este din site-ul AstraZeneca PLC de la adresa www.astrazeneca.com și asigura faptul că toate documentele de copyright sunt păstrate în forma lor originală".

Prin utilizarea Feed-ului/urilor RSS AstraZeneca și / sau Conținutului AstraZeneca, garantați, reprezentați și vă angajați că pe orice site veți afișa (sau va determina să fie afișat) orice Feed RSS AstraZeneca sau orice feed pe care le generează (sau va determina sa fie generate) care încorporează orice Feed RSS AstraZeneca (sau o parte a acesteia) nu discreditează numele nostru, imaginea și / sau reputația și, în special, nu trebuie și nu conține niciun material care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți sau că o persoană rezonabilă ar considera încălcarea standardelor noastre de conținut (vezi mai sus)

Nu trebuie să sugerați, fie în mod direct sau indirect, că susținem sau aprobăm ceva ce apare pe orice site și / sau face parte din orice Feed RSS care încorporează un Feed RSS AstraZeneca, inclusiv (fără a se limita la) orice conținut, conținut terță parte, orice produs sau orice persoană / persoană juridică sau fizică. Nu puteți factura (direct sau indirect) orice utilizator al site-ului sau abonat la orice feed pentru care sunteți responsabil pentru accesarea tuturor sau a oricărei părți a Feed-ului RSS AstraZeneca și / sau orice conținut AstraZeneca. Nu aveți permisiunea de a re-vinde și / sau comercializa în alt mod toate sau orice parte a Feed-ului RSS AstraZeneca și / sau orice Conținut AstraZeneca.

LICENȚA PODCAST

Cu condiția să țineți cont, în orice moment, aceste Condiții de Utilizare, vă acordăm o licență revocabilă (în orice moment), non-exclusivă, personală, non-comercială, la nivel mondial, non-transferabilă, pentru a descărca de pe acest site și de utilizare a Podcast-urilor AstraZeneca. Licența Podcast nu poate fi transferată, novată, atribuită și / sau sub-licențiată către orice terță parte. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în această licență de podcast-uri sunt pe deplin rezervate de către Noi, filialele Noastre (așa cum sunt definite în Condițiile de Utilizare) și deținătorii de brevete (după caz). Nicio dispoziție din această licență de podcast nu vă acordă niciun drept sau licență de a utiliza oricare dintre mărcile noastre comerciale.

UTILIZAREA PODCASTULUI ASTRAZENECA

AstraZeneca Podcast este numai pentru uz personal, necomercial. Nu aveți dreptul de a copia, reproduce, republica, posta, difuza, transmite, pune la dispoziția publicului, vinde, refolosi în alt mod sau comercializa AstraZeneca Podcast în niciun fel. Nu puteți edita, modifica, adapta sau adăuga la AstraZeneca Podcast în niciun fel, nici să combinaţi podcasturile AstraZeneca cu orice alt material. Nu aveți dreptul să descărcați sau să utilizați acest fișier în scopul promovării, publicității, ce avizează sau implică orice conexiune între dumneavoastră (sau orice terță parte) și Noi, agenții sau angajații Noștri, sau orice persoane care contribuie la AstraZeneca Podcast. Nu aveți dreptul să utilizați AstraZeneca Podcast în orice mod care ar putea discredita numele Nostru sau al unui afiliat sau provoca orice pierdere sau prejudiciu pentru Noi sau orice Afiliat la Nostru.

DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să ne despăgubiți pe Noi și pe Afiliații Noștri și să acoperiti pe deplin și in mod eficient toate pierderile, costurile (inclusiv taxele legale și profesionale), daune, sume de bani plătite pentru soluționare și alte datorii de orice fel, care rezultă din sau în legătură cu o încălcare de către dumneavoastră a licenței de Feed RSS și / sau a Licenței Podcast.

DISCLAIMER

În timp ce ne-am ocupat cu o atenție rezonabilă de realizarea acestui website, nu suntem responsabili pentru orice acțiune întreprinsă de către orice persoană sau organizație, ori de câte ori acestea se bazează, ca rezultat, direct sau în alt mod, pe informații conținute în sau accesate prin intermediul acestui site, dacă astfel de informații sunt furnizate de către Noi sau de către o terță parte. Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca oferire de consiliere sau de efectuare a oricărei recomandări, iar acest site nu ar trebui sa fie invocat ca bază pentru orice decizie sau acțiune. Ca urmare a progreselor medicale în curs de desfășurare și evoluțiilor științifice, informațiile de pe acest site nu pot fi întotdeauna actualizate și, din acest motiv, astfel de informații sunt furnizate "CA ATARE" și "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE".

NU GARANTĂM SI NU FACEM DECLARATII EXPLICITE SAU IMPLICITE DESPRE ORICE CONȚINUT AL ACESTUI SITE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, OPORTUNITATEA, MONEDA, ACURATEȚEA, INTEGRALITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN SCOP ANUME AL CONȚINUTULUI SAU CĂ REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VOR FI FARA ERORI SAU DE INCREDERE).

Sunteți de acord că utilizarea informațiilor obținute sau descărcate de pe sau prin intermediul acestui site sunt la latitudinea și riscul dumneavoastră propriu. Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite în cazul în care cele de mai sus nu se vor aplica în astfel de jurisdicții. Orice informație medicală de pe acest site nu este concepută ca un substitut pentru sfaturi medicale în cunoștință de cauză și nu putem răspunde la orice e-mail nesolicitat legat de problemele de sănătate cu caracter personal. Informațiile cu privire la produsele menționate pe acest site pot varia în funcție de țară. Pacienții și personalul medico-sanitar ar trebui să verifice cu resurse medicale locale și cu autoritățile de reglementare informațiile corespunzătoare în țara lor. TREBUIE SA CONSULTAȚI PERSONALUL MEDICAL CALIFICAT CORESPUNZĂTOR PENTRU ORICE PROBLEMĂ SPECIFICĂ SAU SITUAȚIE CARE ESTE PREZENTATĂ ÎN ORICE INFORMAȚIE DE PE ACEST WEBSITE ÎNAINTE DE A ACȚIONA ÎN CONSECINȚĂ.

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca o invitație de a investi sau de a achiziționa acțiuni, certificate de depozit sau alte valori mobiliare în AstraZeneca PLC. Rezultatele reale și evoluțiile pot fi semnificativ diferite de orice previziune, opinie sau așteptări exprimate pe acest site și performanțele anterioare ale prețului titlurilor de valoare nu trebuie să fie invocate ca o garanție pentru performanțele lor viitoare.

RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

În măsura permisă de lege, Noi, alți membri ai grupului Nostru (definit mai jos), și terțele părți conectate la Noi exclud în mod expres prin prezenta:

 • Toate condițiile, garanțiile și alți termeni care altfel ar putea fi induse prin statut, drept comun, lege sau echitate; și
 • Orice responsabilitate pentru orice pierderi directe sau indirecte sau daune suportate de către orice utilizator în legătură cu site-ul nostru sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza, sau rezultatele utilizării site-ului nostru, orice site-uri legate de acesta, precum și orice materiale postate pe acesta, inclusiv, fără a se limita la nicio responsabilitate pentru (i) pierderea venitului sau a veniturilor, (ii) pierderea de afaceri, (iii) pierderea profiturilor sau a contractelor, (iv) pierderea economiilor anticipate, (v) pierderea datelor , (vi) pierderea fondului comercial, (vii) irosirea timpului de muncă sau la birou; și (viii) pentru orice alte pierderi sau daune de orice fel, oricum rezultă și indiferent dacă sunt cauzate prin culpa (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau în alt mod, chiar dacă sunt previzibile.

Acest lucru nu afectează răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența noastră, nici răspunderea noastră pentru declaratii false sau denaturarea unor aspecte fundamentale, și nici orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislația în vigoare.

Nu garantăm că funcțiile conținute în acest site vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că acest site sau serverul care îl pune la dispoziție sunt lipsite de viruși sau erori.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturile de proprietate intelectuală pe acest website, precum și ale materialelor publicate pe el, inclusiv, fără a se limita la, toate documentele, fișierele, textele, imaginile, Feedurile RSS, fișierele audio, Podcasturile, fișierele video, tutorialele flash, grafica, dispozitivele și codurile conținute în acest website general, cât și în forma "privește și simte", sunt deținute de AstraZeneca PLC, Afiliații (așa cum sunt definiți mai jos) sau de partenerii noștri externi. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Sunteți autorizat să faceți o singură copie și sa imprimați extrase sau documente de pe acest site (cu excepția oricărui conținut deținut de un terț care a fost identificat ca atare) pentru utilizarea dvs. non-comercială cu condiția ca orice astfel de copie sau de imprimare și își păstreze toate notificările privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate și orice notă conținută în acestea. Toate numele AstraZeneca, logo-urile și mărcile comerciale nu pot fi utilizate sau reproduse fără acordul nostru prealabil în scris. Statutul nostru (și a oricăror colaboratori identificați) ca autori de material de pe site-ul nostru trebuie să fie recunoscut întotdeauna.

Alte aspecte decât cele menționate în mod specific mai sus, reproducerea unei părți sau a întregului conținut al acestui website sub orice formă, inclusiv încadrarea, creând lucrări derivate bazate pe acest site și sau a conținutului său, încorporarea în alte site-uri, sisteme de recuperare electronice sau publicații este interzisă. Nu aveți dreptul să utilizați orice diagrame, ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separat de orice text însoțitor. Nicio legătura către acest site nu poate fi inclusa în orice alt site fără permisiunea noastră prealabilă în scris.

Nu putem garanta că aveți dreptul de a utiliza conținut deținut de terțe parti care este disponibil pe acest site și trebuie să se obțină permisiunea proprietarului terță parte înainte de a utiliza sau a descărca un astfel de conținut. Conținutul care este protejat de drepturi de autor nu poate fi modificat și nu poate fi nici alterat cu o notificare de atribuire de autor sau a drepturilor de autor fără a obține mai întâi aprobările corespunzătoare.

Cu excepția permisiunii limitate stabilite mai sus, nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea oricărui alt drept sau licență.

Toate numele produselor menționate pe acest site sunt mărci înregistrate ale AstraZeneca PLC sau ale Afiliatilor sai, cu excepția acelor mărci care sunt indicate ca fiind deținute de alte companii și toate drepturile sunt rezervate.

DREPTUL DE A UTILIZA INFORMAȚIILE FURNIZATE DE CĂTRE UTILIZATOR

În cazul în care trimiteți orice material pentru a fi inclus pe acest site (inclusiv, fără limitare, informații cu caracter personal, know-how, comentarii, idei, întrebări, tehnici, rezumate sau altele similare), sunteți de acord (i) ca un astfel de material nu va fi considerat confidențial, (ii) că aceste materiale nu vor fi considerate ca fiind proprietare și (iii) ca se acordă la nivel mondial o ,,licență irevocabilă, perpetuă, redevențe, neexclusive de a utiliza, divulga, copia, modifica, adapta, afișa public și traduce toate sau oricare dintre astfel de materiale în orice scop, fără restricție. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră absolută, pentru a elimina sau șterge, fără notificare prealabilă, orice material ce a fost inclus pe acest site. Avem, de asemenea, dreptul de a dezvălui identitatea oricărui terț care pretinde că orice material postat sau încărcat de dvs. pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau a dreptului lor la viață privată. Noi procesăm orice informație despre dvs. în conformitate cu Politica Noastră de Confidențialitate.

VIRUȘI, HACKING ȘI ALTE INFRACȚIUNI

Nu trebuie să abuzați de site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care sunt rău intenționate sau dăunătoare tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți accesul neautorizat la site-ul nostru, serverul pe care este stocat site-ul nostru sau orice alt server, computer sau bază de date conectată la site-ul nostru. Nu trebuie să atacați site-ul printr-un atac de tip denial-of-service sau o negare a serviciului atac distribuit.

Prin încălcarea acestei prevederi, comiteți o infracțiune în conformitate cu Legea Computer Misuse Act 1990. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților relevante de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

Nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau daună provocată de un atac denial-of-service distribuit, viruși sau alte materiale dăunatoare tehnologic care pot infecta echipamentul de calculator, programele de calculator, date sau alte materiale de proprietate din cauza utilizării de către dvs. a site-ului nostru sau pentru descărcare a oricărui material postat pe acesta sau pe orice site legat de acesta. În conformitate cu bunele practici de folosire a calculatorului, sunteți sfătuiți să verificați de viruși toate materialele și / sau conținutul accesat și / sau descărcat de pe acest site, folosind programe de antivirus actualizate, disponibile în comerț.

LEGĂTURA CU ACEST WEBSITE

Nu vă puteți conecta la pagina noastră principală fără obținerea acordului nostru prealabil scris. Ca urmare, un astfel de consimțământ sau orice astfel de legătură trebuie să fie prezentata într-un mod corect și legal și sa nu dăuneze reputației noastre sau să profite de ea. Nu trebuie să stabiliți o legătură care să sugereze orice formă de asociere, aprobare sau susținere din partea Noastră, în cazul în care aceasta nu există. Nu trebuie sa stabiliți un link de pe orice site care nu este deținut de dvs.

Site-ul nostru nu trebuie să fie încadrat pe orice alt site, și nici puteți crea un link către orice parte a site-ului nostru decât catre pagina de start si după obținerea acordului scris de la noi, despre care se face referire mai sus. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de legătură, fără notificare. Site-ul web de la care vă conectați trebuie să respecte în toate privințele prezenta notificare legala.

WEBSITE-URILE ȘI CONȚINUTUL TERȚELOR PĂRȚI

Acest site poate conține materiale deținute de o terță parte (de exemplu, articole, biblioteci de imagini, date feed-uri sau rezumate) și pot include, de asemenea, link-uri către site-uri deținute de terțe părți. Noi punem la dispoziție un astfel de conținut al unei terțe părți și link-uri ca o favoare pentru utilizatorii noștri. Link-urile sunt oferite doar ca parte informativă pentru dumneavoastră. Nu avem niciun control asupra site-urilor sau a conținutului deținut de către terțe părți menționate, accesate de către sau disponibile pe acest site și, prin urmare, noi nu susținem, sponsorizăm, recomandăm sau asumăm responsabilitatea pentru astfel de site-uri sau conținutul terței părți sau pentru disponibilitatea unor astfel de website-uri. În special, noi nu ne asumăm nicio responsabilitate care decurge dintr-o acuzație pe care orice conținut deținut de terță parte (indiferent dacă sunt publicate în acest sens, pe acest site sau oricare altul) încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei persoane sau orice răspundere ce rezultă din orice informație sau opinie conținute pe website-ul sau în conținutul materialului deținut de terță parte.

MODIFICĂRI ADUSE ACESTUI SITE

Ne rezervăm dreptul de a modifica orice parte a acestui site sau din această notificare juridică, în orice moment, fără notificare. Orice modificare a acestei notificări legale intră în vigoare de la data viitoare când accesați acest site. Este de așteptat să verificați acest aviz juridic din când în când pentru a lua la cunoștință orice schimbare realizată, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs. Fără a menționa cele de mai sus, nu vom fi obligați să păstrăm site-ul actualizat. În cazul în care este necesar, putem suspenda accesul la acest site sau să îl închidem pe termen nelimitat.

CODUL IFPMA DE PRACTICI DE MARKETING FARMACEUTICE

Orice conținut promoțional al acestui site a fost elaborat cu referire la Codul IFPMA al Practicilor de Marketing Farmaceutic. În utilizarea acestui site sunteți de acord că orice problema ați putea avea cu privire la conținut va fi preluata mai întâi cu noi. Apoi, dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți depune o plângere la IFPMA, Geneva, Elveția. Orice reclamație cu privire la conținutul promoțional, care este specific unei țări poate fi în mod alternativ înaintata Asociației Producătorilor de Produse Farmaceutice din țara în cauză.

COMPETENȚA ȘI LEGEA APLICABILĂ

Instanțele engleze vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărei revendicări care rezultă din sau în legătură cu, o vizita pe site-ul nostru, deși ne rezervăm dreptul de a introduce o acțiune împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor condiții în țara dumneavoastră de reședință sau orice altă țară relevantă. Aceste Condiții de Utilizare sunt guvernate de legea engleză.

CUM SĂ NE CONTACTAȚI

Ne puteți contacta prin trimiterea unui e-mail la infomaster@astrazeneca.com la AstraZeneca.

Trimiterile la "AstraZeneca" si "Grupul" sunt referiri la AstraZeneca PLC și Afiliații săi. În aceste Condiții de Utilizare "Afiliați" înseamnă orice corporație sau altă entitate de afaceri care controlează, este controlată de sau sub control comun cu AstraZeneca PLC din când în când și, în sensul prezentei definiții, "control" înseamnă proprietatea directă sau indirectă (i) cincizeci la sută (50%), sau mai multe din valorile mobiliare cu drept de vot sau de vot în titlurile de participare pentru o astfel de corporație sau o altă entitate sau (ii) cincizeci la sută (50%) sau mai mult din participarea la profit sau venit, în cazul unei entități de afaceri, alta decât o corporație, sau (iii) în cazul unui parteneriat, orice alt interes comparabil în partenerul general.

Ultima actualizare: septembrie 2019.