Bruksanvisning

Genuair® är en torrpulverinhalator som använder din andning för att leverera läkemedlet direkt till lungorna. Detta gör det lättare för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas.

Bekanta dig med inhalatorn

Videon nedan visar steg för steg instruktioner om hur du använder din Genuair® inhalator.