VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Dessa Villkor för Användning innehåller (tillsammans med de handlingar, som det hänvisas till) de villkor och betingelser, som gäller för din användning av den internationella QR-kodbaserade hemsidan Genuair ("Vilkår för Användning"). V.g. läs igenom dessa Villkor för Användning noggrant, innan du börjar använda hemsidan. Genom att använda hemsidan anger du, att du accepterar dessa Villkor för Användning, och att du accepterar att iaktta dem. Om du inte accepterar dessa Villkor för Användning, ber vi dig att inte använda hemsidan.

Hemsidan är endast avsedd för patienter, som fått ordinerat någon av AstraZenecas respiratoriska produkter, som kräver användning av en Genuair inhalator. Produktupplysningarna på denna hemsida är endast avsedda för allmän information.

BEGRÄNSNING RÖRANDE PERSONLIG OCH ICKE YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Denna hemsida är avsedd för din personliga användning och inte för yrkesmässigt bruk. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, uppföra, återge, offentliggöra, licensiera, skapa avledda verk, överföra eller sälja upplysningar, produkter eller tjänster från den QR-kodbaserade hemsidan Genuair.

UPPLYSNINGAR OM OSS

Du kan kontakta oss genom att använda följande lokala

kontaktoplysninger:

i Sverige http://www.astrazeneca.se/om_oss/kontakta-oss/

i Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

i Norge http://www.astrazeneca.no/kontakt-oss/

Hänvisningar till "AstraZeneca" och "Koncernen" är hänvisningar till AstraZeneca (vilket i följande länder betyder följande juridiska enhet: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland och AstraZeneca AS i Norge) med koncernanslutna verksamheter. I dessa Villkor för Användning betyder "Koncernanslutna Verksamheter" alla bolag och andra verksamheter, som ständigt kontrollerar, kontrolleras av eller kontrolleras tillsammans med AstraZeneca, och med den definitionen förstås "kontrollera" direkt eller indirekt ägarskap av 1) femtio procent (50 %) eller däröver av de röstberättigade värdepappren eller kapitalandelarna i ett sådant bolag eller en sådan verksamhet eller 2) femtio procent (50 %) eller däröver av andelen av överskottet eller intäkterna för en verksamhet, som inte är ett bolag eller 3) för så vitt angår kommanditbolag en motsvarande ägarandel av komplementären.

Våra adresser i Sverige, Danmark, Finland respektive Norge kan ses här www.astrazeneca.com/about-us/addresses/

VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheterna till denna hemsida, inklusive utan begränsning alla omfattade handlingar, filer, texter, bilder, ljudfiler, videofiler, flash tutorials, grafiker, enheter och koder samt hemsidans generella utseende och framträdande, tillhör AstraZeneca och dess Koncernanslutna bolag och tredje parts leverantörer. Dessa verk är skyddade av upphovsrättsliga lagar og traktat världen över. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du får lov att ta en enstaka kopia och skriva ut utdrag eller dokument från den kopian till egen icke yrkesmässig användning, under förutsättning av att en sådan kopia eller utskrift innehåller all information om upphovsrätt och annan egendomsrätt samt alla tillhörande ansvarsfriskrivningar.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Dessa Villkor för Användning innehåller (tillsammans med de handlingar, som det hänvisas till) de villkor och betingelser, som gäller för din användning av den internationella QR-kodbaserade hemsidan Genuair ("Vilkår för Användning"). V.g. läs igenom dessa Villkor för Användning noggrant, innan du börjar använda hemsidan. Genom att använda hemsidan anger du, att du accepterar dessa Villkor för Användning, och att du accepterar att iaktta dem. Om du inte accepterar dessa Villkor för Användning, ber vi dig att inte använda hemsidan.

Hemsidan är endast avsedd för patienter, som fått ordinerat någon av AstraZenecas respiratoriska produkter, som kräver användning av en Genuair inhalator. Produktupplysningarna på denna hemsida är endast avsedda för allmän information.

BEGRÄNSNING RÖRANDE PERSONLIG OCH ICKE YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Denna hemsida är avsedd för din personliga användning och inte för yrkesmässigt bruk. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, uppföra, återge, offentliggöra, licensiera, skapa avledda verk, överföra eller sälja upplysningar, produkter eller tjänster från den QR-kodbaserade hemsidan Genuair.

UPPLYSNINGAR OM OSS

Du kan kontakta oss genom att använda följande lokala

kontaktoplysninger:

i Sverige http://www.astrazeneca.se/om_oss/kontakta-oss/

i Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

i Norge http://www.astrazeneca.no/kontakt-oss/

Hänvisningar till "AstraZeneca" och "Koncernen" är hänvisningar till AstraZeneca (vilket i följande länder betyder följande juridiska enhet: AstraZeneca AB i Sverige, AstraZeneca A/S i Danmark, AstraZeneca OY i Finland och AstraZeneca AS i Norge) med koncernanslutna verksamheter. I dessa Villkor för Användning betyder "Koncernanslutna Verksamheter" alla bolag och andra verksamheter, som ständigt kontrollerar, kontrolleras av eller kontrolleras tillsammans med AstraZeneca, och med den definitionen förstås "kontrollera" direkt eller indirekt ägarskap av 1) femtio procent (50 %) eller däröver av de röstberättigade värdepappren eller kapitalandelarna i ett sådant bolag eller en sådan verksamhet eller 2) femtio procent (50 %) eller däröver av andelen av överskottet eller intäkterna för en verksamhet, som inte är ett bolag eller 3) för så vitt angår kommanditbolag en motsvarande ägarandel av komplementären.

Våra adresser i Sverige, Danmark, Finland respektive Norge kan ses här www.astrazeneca.com/about-us/addresses/

VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheterna till denna hemsida, inklusive utan begränsning alla omfattade handlingar, filer, texter, bilder, ljudfiler, videofiler, flash tutorials, grafiker, enheter och koder samt hemsidans generella utseende och framträdande, tillhör AstraZeneca och dess Koncernanslutna bolag och tredje parts leverantörer. Dessa verk är skyddade av upphovsrättsliga lagar og traktat världen över. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du får lov att ta en enstaka kopia och skriva ut utdrag eller dokument från den kopian till egen icke yrkesmässig användning, under förutsättning av att en sådan kopia eller utskrift innehåller all information om upphovsrätt och annan egendomsrätt samt alla tillhörande ansvarsfriskrivningar.