Pokyny na používanie

Oboznámenie sa s inhalátorom

Video zobrazuje podrobné pokyny na používanie vášho inhalátora Genuair®.